Background

Referanser

Vi har utført arbeid i Oslo og Viken gjennom flere år. I Corigo har vi kunden i fokus, og vi setter stor pris på samarbeidet med våre kunder og de gode ordene de har å si om oss. Under kan du lese noen av referansene fra våre tidligere arbeid.

Undervisningsbygg
Undervisningsbygg

"Prosjektene har både vært større og mindre, som alle har blitt håndtert på en svært profesjonell måte."

Oslo kommune
Oslo kommune

"Alltid presise og utfører meget godt arbeid. Flinke til å oppdatere på arbeidet som utføres."

Boligbygg
Boligbygg

"Firmaet oppfattes å levere en meget god totalytelse i alle faglige og gjennomføringsmessige forhold. I tillegg strekker de seg langt for å imøtekomme krav og behov fra brukere og oppdragsgiver."

"Leverer kvalitet og er økonomisk oversiktlige. I tillegg er de samarbeidsvillige og løsningsorienterte."

Omsorgsbygg
Omsorgsbygg
"Firmaet oppfattes å levere en meget god ytelse!"
Bærum kommune
Bærum kommune

"Corigo er pliktoppfyllende, seriøse og leverer som avtalt på kvalitet, pris og tid. De svinger seg raskt rundt når vi har behov for omgående hjelp/hasteoppdrag som vannlekkasjer osv."

Oslo Universitetssykehus
Nittedal kommune
Nittedal kommune

"God kvalitet på levert arbeid og flinke håndverkere."

Technopolis
Technopolis
Dyktige innen kjernekompetanse....
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Alle leveranser ble levert med en god med en god håndverksmessig kvalitet. 
Corigo var hele tide tilstede og fulgt dedikert oppgave.